ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਾ ਜੋਗੀ ਪੀਰ ਜੀ ਚਹਿਲ History of Baba Jogi Peer Ji Chahal || Paperback Order Now || RANA BOOKS INDIA || Wordwide Shipping ||

 ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਾ ਜੋਗੀ ਪੀਰ ਜੀ ਚਹਿਲ  History of Baba Jogi Peer Ji Chahal

ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਾ ਜੋਗੀ ਪੀਰ ਜੀ ਚਹਿਲ History of Baba Jogi Peer Ji Chahal

Ranjot Singh Chahal
Type: Print Book
Genre: Literature & Fiction
Language: Punjabi
Price: ₹300 + shipping
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
whatsapp sharing button

Description

This book draws on the history of Baba Jogi Peer, taking information from many sources and imaginatively. Through this book you will get to know some of the important things about Baba Jogi Pir Ji's history and the Chahal tribe. The purpose of this book is not to harm any caste, religion, creed etc.

About the Author

Ranjot Singh Chahal , also known by the name Jot Chahal, has wrote many books which he has recently published

Book Details

ISBN: 9789781992261
Publisher: Rana Books India
Number of Pages: 38
Dimensions: 5"x8"
Interior Pages: B&W
Binding: Paperback (Saddle Stitched)
Availability: In Stock (Print on Demand)